free-spins

Stödlinjen, hjälp för spelberoende

Posted on Categories Uncategorized

Stödlinjen är en stödinsats för de personer som spelar om pengar och till deras anhöriga och man ingår i Stockholms läns landstings förebyggande arbete på uppdrag av Socialdepartementet. Deras främsta uppgift är att ge råd och stöd till de personer som har ett spelproblem.

Den som har problem erbjuds hjälp genom motiverande samtal som är en samtalsmetod som bygger på empati och samarbete för att komma fram till personens egna lösningar och idéer. En annan teknik att arbeta med vid spelberoende har visat sig vara kognitiv beteende terapi, där fokus läggs på att lära sig hantera tankar och risksituationer. På hemsidan kan man göra ett test för att se sin spelprofil och man kan få en rad tips på hur man kan förbättra sin situation.

Tipsen är bland annat att man ska försvåra sitt spelande genom att spärra sig själv från olika spelsidor, man ska ta hjälp av en närstående att hantera ekonomin, be om avbetalningsplan där du har skulder samt kontakta Stödlinjen och låta dem hjälpa till och att förändra sina spelvanor med deras självhjälpsprogram.

Man kan komma i kontakt med Stödlinjen via webben, chatt eller telefon och den som tar kontakt är helt anonym.